جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تاچیمتر

تاچمیر

تاچیمتر (Tachymeter) مقیاسی است که به دور لبه یک ساعت آنالوگ نشانه گزاری می شود و می توان آن را برای محاسبه سرعت بر اساس زمانمورد استفاده قرار داد و یا فاصله را بر اساس سرعت را با این علامت های اندازه گیری کرد. فاصله بین علامت ها بر روی شماره گیری تاچیمتر با 1/T تناسب دارد, T در اینجا نشان دهنده زمان سپری شده می باشد.

عملکرد یک تاچیمتر مستقل از واحد فاصله است (برای مثال مایل, مایل دریایی، کیلومتر، متر و غیره) تا زمانی که همان واحد طول برای تمام محاسبات استفاده می شود. همچنین می تواند برای اندازه گیری یک فرایند تولید صنعتی در واحد در هر ساعت استفاده شود. تاچیمتر به سادگی با استفاده از تبدیل زمان سپری شده (در ثانیه ها در هر واحد) به سرعت (در واحد های هر ساعت) مورد استفاده قرار می گیرد.

اندازه گیری سرعت با تاچیمتر

برای استفاده از یک ساعت مجهز به اندازه گیری سرعت (Tachymeter), کرونوگراف را در یک نشانگر شروع یک فاصله شناخته استارت کنید. در نشانگر بعدی، نقطه مقیاس در مجاور با عقربه دوم نشان سرعت مسیر طی شده بین آن دو را نشان می دهد (در فاصله بین نشانگر در هر ساعت). مقیاس تاچی متر معمولی در یک ساعت مچی بین تعدادی از ثانیه ها آن را برای یک رویدادی که طول می کشد تا رخ دهد و تعداد دفعاتی که رویداد در یک ساعت رخ می دهد را تبدیل می کند. فرمول مورد استفاده برای ایجاد این نوع مقیاس تاچی متر به صورت زیر است:

که در آن T مقدار مقیاس تاچیمتر است. T زمان در واحد ثانیه که برای یک رویداد که رخ می دهد می باشد و 3600 تعداد ثانیه ها در یک ساعت است.

اندازه گیری فاصله با تاچیمتر

یک ساعت مچی محهز به تاکیمتر می تواند برای اندازه گیری که سرعت ثابت نگه داشته شود استفاده شود. مقیاس تاچیمتر در ابتدا برای طولی که می خواهیم اندازه بگیریم با عقربه دوم تراز می شود. هنگامی که عقربه دوم به نقطه ای در مقیاس که در آن سرعت نشان داده برابر با سرعت خودرو می شود می رسد، یک واحد از طول دور (مایل اگر سرعت مایل در ساعت است، کیلومتر اگر کیلومتر در ساعت، و غیره) تحت پوشش قرار گرفته است.

به عنوان مثال، اگر شما با سرعت ثابت 80 مایل در ساعت (یا 80 کیلومتر / ساعت) حرکت می کنید، مسافت طی شده شما در حالی که عقربه دوم به “80” (45 ثانیه) برسد دقیقا 1 مایل خواهد بود (یا 1 کیلومتر در 80 کیلومتر / ساعت).

تعریف تاچومتر و نحوه محاسبه آن

تعریف تاچومتر:

ساعتی از فروشگاه خریدم که بر روی قاب آن کلمه تاچومتر “Tachometer ” نوشته شده بود بعد از اینکه از فروشنده سوال کردم که این چی هست و چه کاری انجام میده جواب قانع کننده ای به من نداد و این سوال بعد از سالیان سال دوباره برای من زنده شد. حال جوابی که به نظر من پر ارزش است را برای شما تشریح میکنم

تاچومتر در معنی کلمه “Tachometer “: سرعت سنج

حال شرحی بر این معنی: تاچومتر چیزی نیست جر یک سری اعداد که معمولا از 400 کنار عدد 2 شروع و به 60  کنار عدد 12 بر روی قاب ساعت  مچی حک شده ختم میشوند. این سیستم برای اندازه گیری سرعت در محدوده یک کیلومتر طراحی شده است. این اعداد نشانگر سرعت شیئی میباشد که در این محدوده حرکت میکند. برای نمایش این سرعت از ثانیه شمار کورنومتر استفاده میشود البته کسر از ثانیه نیز قابل محاسبه میباشد و فقط نحوه استفاده مهم است شما میتوانید بر حسب سلیقه و دید خود عمل کنید در اینجا ما به شرح نحوه استفاده از تاچومتر در دو مدل مختلف میپردازیم.

1- برای اندازه گیری سرعت با توجه به مسافت دقیق (1 کیلومتر):

ابتدا دو نقطه در فاصله یک کیلومتر از هم را مشخص کرده زمان ورود و خروج شیء مورد نظر را اندازه گیری کنید (توسط کورنوگراف ساعت مچی) عقربه کورنومتر شما بر روی هر عدد از اعداد تاچومتر قرار گیرد میانگیر سرعت شیء را نمایش میدهد.

توجه: محدوده برآورد سرعت این ساعتها بین 400 کیلومتر تا 60 کیلومتر در ساعت میباشد. (البته شما میتوانید به گونه ای دیگر برآورد سرعت کمتر یا بیشتر را محاسبه کنید)

مثال ساده: شما در اتوبوس بین شهری در یکی از اتوبانها در حال حرکت هستید در این اتوبان علائم جدا کننده هر کیلومتر مشخص شده است. پس میتوانیم به محض عبور از اولین تابلو کورنومتر خود را فعال کرده و تا عبور از تابلوی بعدی کورنومتر را متوقف کنیم. عقربه کورنوگراف (عدد ثانیه شمار) سرعت میانگین اتوبوس را به شما نمایش میدهد. (امید وارم سرعت اتوبوس شما کمتر از 60 کیلومتر نباشد)

مثال سخت: شما قصد مسافرت با هواپیما را دارید، هوا در ابتدای باند ایستاده اگر طول باند را بدانید و یا از تابلوهای روی باند متوجه شوید مسافت طی شده هواپیما جهت تیک آف و پرواز از روی باند چند متر است پس از محاسبه زمان شروع حرکت تا بلند شدن هواپیما از زمین عقربه کورنومتر بر روی هر عدد از اعداد تاچومتر که ایستاد سرعت هواپیما است. سرعت را در متراژ طی شده ضرب کنید حال میانگین سرعت هواپیما برای تیک آف در دست شماست.

مسافت طی شده (کیلومتر)× عدد تاچومتر = سرعت میانگین هواپیما

2.5Km      × 160 سرعت (26 ثانیه)= 400 کیلومتر

 برای اندازه گیری مسافت با سرعت ثابت (1 کیلومتر):

شیئی با سرعت ثابت (مثلا 120کیلومتر) درحال حرکت است هر گاه کورنومتر شروع به حرکت کند زمانی که به عدد سرعت مورد نظر برسد (30 ثانیه ) این شییء یک کیلومتر را طی کرده

[vc_row][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text text_larger=”no”]تاچیمتر (Tachymeter) مقیاسی است که به دور لبه یک ساعت آنالوگ نشانه گزاری می شود و می توان آن را برای محاسبه سرعت بر اساس زمانمورد استفاده قرار داد و یا فاصله را بر اساس سرعت را با این علامت های اندازه گیری کرد. فاصله بین علامت ها بر روی شماره گیری تاچیمتر با 1/T تناسب دارد, T در اینجا نشان دهنده زمان سپری شده می باشد.

عملکرد یک تاچیمتر مستقل از واحد فاصله است (برای مثال مایل, مایل دریایی، کیلومتر، متر و غیره) تا زمانی که همان واحد طول برای تمام محاسبات استفاده می شود. همچنین می تواند برای اندازه گیری یک فرایند تولید صنعتی در واحد در هر ساعت استفاده شود. تاچیمتر به سادگی با استفاده از تبدیل زمان سپری شده (در ثانیه ها در هر واحد) به سرعت (در واحد های هر ساعت) مورد استفاده قرار می گیرد.

اندازه گیری سرعت با تاچیمتر

برای استفاده از یک ساعت مجهز به اندازه گیری سرعت (Tachymeter), کرونوگراف را در یک نشانگر شروع یک فاصله شناخته استارت کنید. در نشانگر بعدی، نقطه مقیاس در مجاور با عقربه دوم نشان سرعت مسیر طی شده بین آن دو را نشان می دهد (در فاصله بین نشانگر در هر ساعت). مقیاس تاچی متر معمولی در یک ساعت مچی بین تعدادی از ثانیه ها آن را برای یک رویدادی که طول می کشد تا رخ دهد و تعداد دفعاتی که رویداد در یک ساعت رخ می دهد را تبدیل می کند. فرمول مورد استفاده برای ایجاد این نوع مقیاس تاچی متر به صورت زیر است:

که در آن T مقدار مقیاس تاچیمتر است. T زمان در واحد ثانیه که برای یک رویداد که رخ می دهد می باشد و 3600 تعداد ثانیه ها در یک ساعت است.

اندازه گیری فاصله با تاچیمتر

یک ساعت مچی محهز به تاکیمتر می تواند برای اندازه گیری که سرعت ثابت نگه داشته شود استفاده شود. مقیاس تاچیمتر در ابتدا برای طولی که می خواهیم اندازه بگیریم با عقربه دوم تراز می شود. هنگامی که عقربه دوم به نقطه ای در مقیاس که در آن سرعت نشان داده برابر با سرعت خودرو می شود می رسد، یک واحد از طول دور (مایل اگر سرعت مایل در ساعت است، کیلومتر اگر کیلومتر در ساعت، و غیره) تحت پوشش قرار گرفته است.

به عنوان مثال، اگر شما با سرعت ثابت 80 مایل در ساعت (یا 80 کیلومتر / ساعت) حرکت می کنید، مسافت طی شده شما در حالی که عقربه دوم به “80” (45 ثانیه) برسد دقیقا 1 مایل خواهد بود (یا 1 کیلومتر در 80 کیلومتر / ساعت).

تعریف تاچومتر و نحوه محاسبه آن

تعریف تاچومتر:

ساعتی از فروشگاه خریدم که بر روی قاب آن کلمه تاچومتر “Tachometer ” نوشته شده بود بعد از اینکه از فروشنده سوال کردم که این چی هست و چه کاری انجام میده جواب قانع کننده ای به من نداد و این سوال بعد از سالیان سال دوباره برای من زنده شد. حال جوابی که به نظر من پر ارزش است را برای شما تشریح میکنم

تاچومتر در معنی کلمه “Tachometer “: سرعت سنج

حال شرحی بر این معنی: تاچومتر چیزی نیست جر یک سری اعداد که معمولا از 400 کنار عدد 2 شروع و به 60  کنار عدد 12 بر روی قاب ساعت  مچی حک شده ختم میشوند. این سیستم برای اندازه گیری سرعت در محدوده یک کیلومتر طراحی شده است. این اعداد نشانگر سرعت شیئی میباشد که در این محدوده حرکت میکند. برای نمایش این سرعت از ثانیه شمار کورنومتر استفاده میشود البته کسر از ثانیه نیز قابل محاسبه میباشد و فقط نحوه استفاده مهم است شما میتوانید بر حسب سلیقه و دید خود عمل کنید در اینجا ما به شرح نحوه استفاده از تاچومتر در دو مدل مختلف میپردازیم.

1- برای اندازه گیری سرعت با توجه به مسافت دقیق (1 کیلومتر):

ابتدا دو نقطه در فاصله یک کیلومتر از هم را مشخص کرده زمان ورود و خروج شیء مورد نظر را اندازه گیری کنید (توسط کورنوگراف ساعت مچی) عقربه کورنومتر شما بر روی هر عدد از اعداد تاچومتر قرار گیرد میانگیر سرعت شیء را نمایش میدهد.

توجه: محدوده برآورد سرعت این ساعتها بین 400 کیلومتر تا 60 کیلومتر در ساعت میباشد. (البته شما میتوانید به گونه ای دیگر برآورد سرعت کمتر یا بیشتر را محاسبه کنید)

مثال ساده: شما در اتوبوس بین شهری در یکی از اتوبانها در حال حرکت هستید در این اتوبان علائم جدا کننده هر کیلومتر مشخص شده است. پس میتوانیم به محض عبور از اولین تابلو کورنومتر خود را فعال کرده و تا عبور از تابلوی بعدی کورنومتر را متوقف کنیم. عقربه کورنوگراف (عدد ثانیه شمار) سرعت میانگین اتوبوس را به شما نمایش میدهد. (امید وارم سرعت اتوبوس شما کمتر از 60 کیلومتر نباشد)

مثال سخت: شما قصد مسافرت با هواپیما را دارید، هوا در ابتدای باند ایستاده اگر طول باند را بدانید و یا از تابلوهای روی باند متوجه شوید مسافت طی شده هواپیما جهت تیک آف و پرواز از روی باند چند متر است پس از محاسبه زمان شروع حرکت تا بلند شدن هواپیما از زمین عقربه کورنومتر بر روی هر عدد از اعداد تاچومتر که ایستاد سرعت هواپیما است. سرعت را در متراژ طی شده ضرب کنید حال میانگین سرعت هواپیما برای تیک آف در دست شماست.

مسافت طی شده (کیلومتر)× عدد تاچومتر = سرعت میانگین هواپیما

2.5Km      × 160 سرعت (26 ثانیه)= 400 کیلومتر

 برای اندازه گیری مسافت با سرعت ثابت (1 کیلومتر):

شیئی با سرعت ثابت (مثلا 120کیلومتر) درحال حرکت است هر گاه کورنومتر شروع به حرکت کند زمانی که به عدد سرعت مورد نظر برسد (30 ثانیه ) این شییء یک کیلومتر را طی کرده است.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Please select your product
پیمایش به بالا